Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání se opakuje pravidelně každých 10 let. Naposledy se v ČR konalo v roce 2001, letos obyvatele čeká po 26. březnu. Každý včetně malých dětí bude mít vlastní formulář osoby. Další dva typy budou muset vyplňovat nájemníci/vlastníci bytů a správci/vlastníci domů. Formuláře budou od 7. března roznášet sčítací komisaři. Vyplnit je bude nutné do 14. dubna. První výsledky sčítání budou na konci letošního roku.

Normal
0
21

Harmonogram sčítání:

 Od 26. února začíná
fungovat bezplatná informační linka pro veřejnost  800 87 97 02 nebo infomail info@scitani.cz.

Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do
schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař
do schránky lísteček se svým jménem, číslem svého průkazu a s návrhem termínu,
kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve
schránce letáček nejpozději 6. března.

Od 7. března sčítací
komisař navštíví v pracovní den vpodvečer nebo o víkendu Vaši domácnost a předá
Vám sčítací formuláře. Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň
Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace.
Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání
prokáže. Do vašeho bytu nebo domu nevstoupí, pokud ho sami
nevyzvete.  Za celou rodinu, včetně
např. lidí v podnájmu, může formuláře převzít jeden člověk, který je starší
patnácti let. Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítání provádět
i komisaři Českého statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných
ubytovacích zařízeních. V domovech seniorů či léčebnách budou jako sčítací
komisaři najati pracovníci zařízení.

Formuláře, které nemohly být
domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k
dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku,
vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky.

Každý občan (včetně malých dětí)
dostane zelený Sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé bytů dostanou
navíc žlutý Bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový
Domovní list
. Roznáška končí 25. března.

Půlnoc z 25. na 26. března je „rozhodným okamžikem“ sčítání, informace
do formulářů se vyplňují podle toho, co platí v tuto chvíli.

Formuláře je možné začít vyplňovat po rozhodném okamžiku a je třeba je
vrátit do 14. dubna. Připraveny jsou následující způsoby odevzdání: on-line
vyplnění na internetu, osobní odevzdání komisaři, zdarma odeslání poštou
v obálce ČSÚ nebo odevzdání na kterékoliv poště.

Účast obyvatel na Sčítání lidu,
domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v
roce 2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na
území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený
přechodný pobyt. Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem a může
být sankcionováno pokutou až 10 tisíc korun.

20. dubna končí
bezplatná infolinka výše uvedená linka. Dále bude k dispozici číslo ČSÚ 274 057
777, pouze v úředních dnech. Stále bude také fungovat infomail info@scitani.cz.

Zdroj www.scitani.cz

 

Ing. Alexandra Janáčková

vedoucí Občansko-správního
odboru