Posílení provozu midibusové linky č. 296 ode dne 3.5.2011

Po konzultaci MČ Praha 20 se společností Ropid bylo touto společností rozhodnuto zkrátit v odpolední špičce pracovního dne interval ze 30 na 15 minut v úsecích Nádraží Horní Počernice – Bryksova (obousměrně), a to z toho důvodu, že dle posledních přepravních průzkumů využívá tuto linku každý pracovní den cca 4500 cestujících. Celotýdenně je provoz linky prodloužen až do cca 23:30.

http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/296/20110503/296_linka.pdf