Městská část Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení na organizátora kulturní akce „Čarodějnice 2012“ dne 30.4.2012.

Městská část Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení na organizátora kulturní akce „Čarodějnice 2012“ dne 30.4.2012.

Městská část Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení na organizátora kulturní akce „Čarodějnice 2012“ dne 30.4.2012.

Kritéria účasti:    a) zajistit večerní program v době od 18.30 do 22.00 hod.

            b) zajistit konferenciéra, klauna, ozvučení a zvukaře již na odpolední dětský program, tj. od 14:00 hod.

            c) zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce, tj. od 17.00 do 23.00 hod. (tj. do předání areálu správě MČ Praha 20) a dále ostrahu v počtu 10 osob od 23.00 do 24.00 hod.      

                             d) předložit celkový rozpočet akce

            e) uvedení samostatné kalkulace na ohňostroj v délce trvání 10 min., začátek ohňostroje 21.30 hod.

Uzávěrka přihlášek 28. 2. 2012 ve 14:00 hod.

Bližší informace na tel. 281 860 130, Mgr. Alexandra Kohoutová