Rezignace na funkci zástupce starostky

Vážení spoluobčané,

  protože je zřejmé, že mezi současnými zastupiteli je komunikační bariera, rozhodl jsem se nabídnout svou pozici místostarosty, aby tak mohlo být zahájeno jednání o případném novém uspořádání radnice. Zastupitelem za Městskou část Horní Počernice a členem nepolitického uskupení Šance pro Počernice zůstávám a budu podle svých možností a schopností spolu s ostatními členy Šance pro Počernice i nadále pracovat pro naše Horní Počernice. Věřím, že toto moje ryze osobní rozhodnutí pomůže zklidnit napjatou situaci ve vedení MČ.

Děkuji všem za vyjádřenou podporu

Ing. Petr Herian, zastupitel

rezignace.pdf

  Z tohoto dokumentu byl z důvodu ochrany osobních údajů odstraněn podpis, originál dokumentu je zaevidován na podatelně Úřadu městské části Praha 20 pod spisovou značkou MCP20 001054/2012.