Zvýšení cen za fekální služby

Zvýšení cen za fekální služby

S platností od 1. února 2012 dochází s ohledem na zvyšující se ceny za vypouštění fekálních vozů na čistírně odpadních vod, rostoucí ceny nafty a zvýšení sazby DPH ke zvýšení ceny za vyvážení jímek pro občany z 50,- Kč/m3 na 70,- Kč/m3. Tato cena platí pouze pro občany, kteří se nemohou napojit na kanalizaci.

Městská část Praha 20 navíc přispívá přímo dopravcům za každý 1 m3 částku 60,- Kč.

Současně dochází ke změně dopravců, kteří budou tyto dotované služby pro občany poskytovat.

Nově od 1.2.2012 tyto služby zajišťují:

– Jan Bernardy, tel. 777 974 020

– Antonín Král, tel. 776 680 085, bude služby zajišťovat i nadále

– Ladislav Šebánek, tel. 602 313 463, bude služby zajišťovat pouze do 29.2.2012

Píša Jaroslav

vedoucí Odboru místního hospodářství ÚMČ Praha 20