Vyjádření současného vedení radnice

Vyjádření současného vedení radnice

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vám oznámili, že v těchto dnech došlo k podpisu koaliční smlouvy mezi následujícími subjekty – Šance pro Počernice, TOP09, Věci veřejné a ODS. Znamená to, že na zastupitelstvu 9. února 2012 dojde k doplnění členů Rady MČ Praha 20. Personální složení této rady bylo plně v kompetenci jednotlivých politických subjektů koalice. V blízké době bude vydáno i společné Programové prohlášení Rady MČ Praha 20.

Tento krok vnímáme jako velmi důležitý z hlediska stabilizace a uklidnění situace v naší městské části, znamená pro nás i výrazně lepší možnost komunikace ve vztahu k Magistrátu hl. města Prahy a v každém ohledu Horní Počernice posiluje. Věříme, že tato středopravicová koalice bude zárukou dalšího rozvoje naší městské části a zároveň umožní naplnění volebních programů koaličních stran. Zároveň chceme navázat takovou spolupráci s opozicí, která bude prospěšná nám všem a stabilitu života městské části posílí.

Naším společným cílem je vstřícná radnice vůči obyvatelům, šetrné hospodaření se svěřenými prostředky, profesionální a zodpovědná služba občanům a vytvoření co nejlepších podmínek pro život v naší městské části.

Naším přáním je vytvořit z Horních Počernic prostor, který se stane pro každého z vás klidným zázemím.

Současné vedení radnice v Horních Počernicích

koalicni_smlouva.pdf