Kontroly živnostenského úřadu

Kontroly živnostenského úřadu

Živnostenský úřad Prahy 20 průběžně kontroluje mimo jiné i autoservisy a autoopravny situované v zástavbě RD.

V katastráním území Horních Počernic je dle výpisu z Rejstříku živnostenského podnikání 45 provozoven „Opravy silničních vozidel“  a „Klempířství a oprava karosérií“. Kontroloři se prvotně zaměřili na provozovny, které jsou v obytných zónách Horních Počernic. Do dnešního data zkontrolovali 12 provozoven. U 8 provozoven bylo zjištěno porušení Živnostenského zákona, 3x byla udělena bloková pokuta, 1 případ byl předán na ŽO Prahy 13. U některých případů bylo kontrolou zjištěno uplynutí tříleté lhůty pro postih. Pochybení provozoven je v oblasti: neoznámená provozovna, neoznačená provozovna, neprokázání způsobilosti provozovny. OŽOSA předal dva podněty k dalšímu šetření na OŽPD a jeden na OV. Pouze 4 provozovny byly bez nálezu.