Zápis do Lesního dětského klubu

Lesní dětský klub V mechu a kapradí, instituce pro předškolní vzdělávání inspirovaná lesními mateřskými školkami, pořádá v sobotu 26.5. 2012 zápis pro děti ve věku od 3 do 7 let.

Lesní dětský klub V mechu a kapradí, instituce pro předškolní vzdělávání inspirovaná lesními

mateřskými školkami, pořádá v sobotu 26.5. 2012 zápis pro děti ve věku od 3 do 7 let.

Výuku zakládáme na principu Respektovat a být respektován a učení zkušeností v přírodě.

V pedagogickém plánu také využíváme prvků alternativních pedagogických systémů. Informační

schůzka a zápis proběhnou v prostorách Úřadu městské části Praha – Klánovice, ulice U Besedy 300,

od 8:00 do 16:00. Přihlášku a bližší informace o klubu najdete na www.vmechu.cz nebo na emailové

adrese: lesniskolka@vmechu.cz.

Umožněte svým dětem zcela netradiční způsob předškolní výchovy, který nabízí lesní mateřské školky

– „venku za každého počasí a bez zdí a plotů“.

letak_ii_kolo.pdf