Informace pro obyvatele lokality Zárybnická, Ke Starým rybníkům o jednání se společností Česká nemovitostní a.s.:

Informace pro obyvatele lokality Zárybnická, Ke Starým rybníkům o jednání se společností Česká nemovitostní a.s.:

Přes veškerou snahu jak pracovníků Odboru životního prostředí a dopravy, tak paní starostky Hany Moravcové není zatím možné změnit pasivní postoj vedení společnosti Česká nemovitostní a.s. ke společnému jednání s MČ Praha 20, případně s MHMP.

Informace pro obyvatele lokality Zárybnická, Ke Starým rybníkům o jednání se společností Česká nemovitostní a.s.:

Přes veškerou snahu jak pracovníků Odboru životního prostředí a dopravy, tak paní starostky Hany Moravcové není zatím možné změnit pasivní postoj vedení společnosti Česká nemovitostní a.s. ke společnému jednání s MČ Praha 20, případně s MHMP. Tímto postojem blokují uzavření dohody na zprovoznění veřejného osvětlení. Současně odmítají nabízenou pomoc s převodem komunikací Zárybnická a Ke Starým rybníkům do majetku hl. města Prahy. Ani za této situace se nevzdáváme a usilujeme dál o společné jednání.

Hana Moravcová