Dny otevřených dveří v mateřských školách

Dny otevřených dveří v mateřských školách

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi na dny otevřených dveří v mateřských školách a následně na zápis do mateřských škol v Horních Počernicích pro školní rok 2013/2014.

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve  rodiče s dětmi

  na dny otevřených dveří v mateřských školách a následně  na zápis do mateřských škol

  v Horních Počernicích pro školní rok 2013/2014.
 

Dny otevřených dveří v mateřských školách

  se uskuteční v následujících termínech:

 

v Mateřské škole „U Rybníčku“, Křovinovo nám. 115 –  26.2.2013
dopoledne od 10:00  hod. do 11:00 hod.a odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.
v Základní škole a Mateřské škole, budova Mateřské školy,  Spojenců 2170 – 27.2.2013
dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod.a  odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.
v Mateřské škole, Chodovická 1900, –  28.2.2013
dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod.a  odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Zápis do mateřských škol

bude probíhat ve všech  mateřských školách v termínu:

12. a 13. března 2013

    od 13:00 do 17:00 hodin

Seznamy všech dětí, které se dostavily s rodiči  k zápisu, budou následně projednány  se zřizovatelem tak, aby byly vyloučeny možné duplicity zápisu a současně byly  všechny mateřské školy kapacitně naplněny.

 

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky pro  přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku  zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí  dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí  přesáhnout 3 měsíce.

Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích postupují  při zápise do MŠ v souladu s „Metodickým pokynem pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání“ a dle kritérií, které stanovuje vždy ředitelka MŠ  v návaznosti na doporučení zřizovatele.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním  roce před zahájením školní docházky tj. dosažení předškolního věku dítěte v  období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku, s trvalým  bydlištěm v Horních Počernicích (tzn. děti narozené v období od 1.9.2007 do 31.8.2008).

 

Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách najdete  na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Městská část – školy v městské části“.

Helena  Víchová

  odbor  sociálních věcí a školství