Pozvánka na informačně vzdělávací akci o životním prostředí „DEN ZEMĚ 2013“

Pozvánka na informačně vzdělávací akci o životním prostředí „DEN ZEMĚ 2013“

Městská část Praha 20 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy si Vás dovoluje pozvat na informačně vzdělávací kampaň o životním prostředí „DEN ZEMĚ 2013“, která se uskuteční 15.4.2013 před ZŠ Ratibořická (silnice a chodníky bez provozu) od 10. 00 do 18.00 hod.

Městská část Praha 20 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy si Vás dovoluje pozvat na informačně vzdělávací kampaň o životním prostředí „DEN ZEMĚ 2013“, která se uskuteční 15.4.2013 před ZŠ Ratibořická  (silnice a chodníky bez provozu) od 10. 00 do 18.00 hod.

    Projekt je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její  pozorování a poznávání praktickou činností. Vede  k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Vzdělávací projekt Den Země je určen pro děti i dospělé.

       Hlavním tématem kampaně  bude systém třídění a recyklace v Praze, chráněná území, lesní celky a vodní toky (OSN vyhlásila rok 2013 Mezinárodním rokem vodní spolupráce). Vedle tématiky  odpadů bude kampaň zaměřena i na další oblasti, jež se týkají problematiky životního prostředí. V informačních stanech bude připravena řada  materiálů k daným tématům. Pro děti budou připraveny herní aktivity, které zábavnou formou prověří a doplní jejich znalosti v oblasti problematiky odpadů, úspor energie, veřejné zeleně, lesnictví aj.

       Vedle tématiky odpadů,  budou  občané seznámeni s ukázkami sběrných nádob a svozové techniky. Nebude opomenuta ani problematika zeleně, lesních porostů či cyklostezek. Přislíbena je také prezentace škol z oblasti ekologické výchovy.

      Na Den Země jsou srdečně zváni všichni občané, kteří se chtějí  nejenom poučit, ale také pobavit.