Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření
dodávek plynu, a.s. a  ÚMČ Praha 20 – Horní Počernice  nabízí 
odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci
Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s
odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

mobilni_kancelar_hor_pocernice_2_pol_13.pdf