Nabídka hrobky na Hornopočernickém hřbitově

Nabídka hrobky na Hornopočernickém hřbitově

Nabídka hrobky na Hornopočernickém hřbitově

MČ Praha 20 nabízí ke koupi hrobku č.poř. 504 o rozměrech 260 x 120 cm z žuly.

Odhadní cena dle znaleckého posudku činí 32.410,- Kč.

Zájemci o hrobku doručí svoji nabídku do 31.7.2013 do podatelny Úřadu městské části Praha 20 v zalepené obálce s nadpisem „Nabídka ke koupi hrobky “ – NEOTVÍRAT.

Nejnižší nabídková cena je cena odhadní dle znaleckého posudku.

Hrobka bude prodána zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídka musí obsahovat kontaktní adresu včetně telef. spojení.

Bližší informace podá správce hřbitova p. Bosák.

Tel: 723366967