UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

MČ Praha 20 nedoporučuje vstup do lesa (Svépravický háj) z důvodu značného podmáčení terénu.

MČ Praha 20 nedoporučuje vstup do lesa (Svépravický háj) z důvodu značného podmáčení terénu.