19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

  POZVÁNKA na 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20, které se bude konat v pondělí 11. května 2009 od 17 hodin v Kulturním centru Domeček, Votuzská 322, Horní Počernice

P O Z V Á N K A

na

19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20,

které se bude konat

v pondělí 11. května 2009 od 17 hodin

v Kulturním centru Domeček, Votuzská 322, Horní Počernice

Program:

1. Zahájení

2. Dotazy a interpelace

3. Kontrola plnění úkolů 18. jednání ZMČ P20

4. Ekonomické informace

    4.1. aktuální ekonomické informace

    4.2  úpravy rozpočtu


5. Majetkoprávní kroky MČ Praha 20

6. Investiční záměry

7. Zpráva o činnosti Rady m.č. Praha 20 

8. Návrhy

9. Závěr

Ivan Liška

  starosta