Od 25. března do 31. března z technických důvodů NELZE VYŘIZOVAT žádosti o CESTOVNÍ PASY

V období od 25. března do 31. března 2009 budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností odpojeny od systému CDBP, a proto nebude možné podávat žádosti o vydání e-pasu, provádět kontroly e-pasu po doručení od výrobce a předávat e-pasy.

V období od 25. března do 31. března 2009 budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností odpojeny od systému CDBP, a proto nebude možné podávat žádosti o vydání e-pasu, provádět kontroly e-pasu po doručení od výrobce a předávat e-pasy.

Zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, stanoví v části páté (změna zákona č. 136/2006 Sb.), v čl. VI, že cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. dubna 2009. Od tohoto data bude možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který bude obsahovat otisky prstů. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let, resp. u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 6 let.
Podle čl. VII odst. 1 zákona č. 140/2008 Sb. bude možné podat žádost o vydání e-pasu bez údajů o otiscích prstů nejpozději do 24. března 2009. Nejpozději do 24. března 2009 musí být ukončeno zpracování žádosti o vydání e-pasu a žádost odeslána do výroby.