Pat a Mat

Výstava Vám představí známé scény a hlavní postavy z populárního večerníčku.
Expozice bude doplněna o další postavy z animovaných scén 80. let a loutky z klasických čekých pohádek.