Výběrové řízení na organizátora kulturní akce „Čarodějnice 2011“

Akce proběhne dne 30.4.2011, uzávěrka přihlášek do 28.2.2011 14:00.

Městská část Praha 20
vyhlašuje výběrové řízení na
organizátora kulturní akce „Čarodějnice 2011“ dne 30.4.2011.
Kritéria účasti:

a) zajistit večerní program v době od 18.30 do 21.30 hod.
b) zajistit konferenciéra, klauna, ozvučení a zvukaře již na odpolední dětský program, to je od 14:00 hod.
c) zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce, tj. od 17.00 do 23.00 hod. (tj. do předání areálu správě MČ Praha 20) a dále ostrahu v počtu 10 osob od 23.00 do 24.00 hod.
d) předložit celkový rozpočet akce
e) uvedení samostané kalkulace na ohňostroj v délce trvání 10 min., začátek ohňostroje 21.30 hod.

Uzávěrka přihlášek 28. 2. 2011 ve 14:00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vyhlašovatel doplňuje, že nabídky je třeba doručit v zalepené obálce s označením:

“ Výběrové řízení Čarodějnice 2011- NEOTVÍRAT ,,

Bližší informace na tel. 281 860 130, pí. Mgr. Bajerová