Výstava obrazů „O víně“

Výstava obrazů „O víně“ navazuje na výtvarný projekt
„Z vinohradů objektivem a štětcem“, který byl složený
z fotografií Aleny Ceplové a obrazů Luboše Čuty.

Výstava obrazů „O víně“ navazuje na výtvarný projekt
„Z vinohradů objektivem a štětcem“, který byl složený
z fotografií Aleny Ceplové a obrazů Luboše Čuty.

Výstava se uskuteční ve dnech 15.9. 2009 – 18.10. 2009