Výtvarná soutěž O nejlepší komiks aneb vystavujte na zámku společně se Čtyřlístkem

Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž O nejlepší komiks na volné téma Kamarádství, láska, přátelství.

Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž O nejlepší komiks na volné téma Kamarádství, láska, přátelství.

Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž O nejlepší komiks na volné téma Kamarádství, láska, přátelství. Vybrat si můžete jakékoli z daných témat, důležité je originální výtvarné a literární zpracování příběhu. Nejlepší díla budou vystavena společně s připravovanou výstavou Čtyřlístek a Igráčci na Chvalském zámku, kterou zahájíme 12. dubna 2014.

Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Účastníci soutěže za pomoci vlastních komiksů mohou dát prostor své fantazii a vytvořit ve zkratce opravdový příběh, který jistě zaujme svým zpracováním, vtipem a pointou. Dané téma je volné, komiksové příběhy by však měly skrývat motiv přátelství, kamarádství anebo lásky. Nejlepší komiksy budou vybrány odbornou porotou a odměněny zajímavými cenami. Předsedou odborné poroty bude ilustrátor a autor komiksu „Čtyřlístek“ Jaroslav Němeček.

Technika: libovolná výtvarná technika

Formát: Komiks může obsahovat maximálně 10 navazujících obrázků (komiksových oken). Formát komiksu nesmí přesáhnout velikost A2. Komiksy mohu (a nemusí) mít kromě komiksových oken krátký doprovodný text.

Věkové kategorie:

Díla budou hodnocena podle těchto věkových kategorií.

I. kategorie: 1. – 5. třída ZŠ

II. kategorie: 6. – 9. třída ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

III. kategorie: I. – IV. ročník středních škol

Své komiksové příběhy odevzdejte nejpozději do 30. března 2014 na recepci Chvalského zámku osobně nebo zašlete poštou na adresu: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 s těmito údaji:

název komiksu, jméno autora, kontaktní adresa, věk autora a zařazení do věkové kategorie, kontaktní telefon a e-mail.

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s poskytnutím nevýhradní, časově a teritoriálně neomezené licence pořadateli k jím zaslanému či předanému autorskému dílu.

Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů soutěže proběhne v sobotu 12. dubna 2014 na Chvalském zámku v rámci slavnostního otevření výstavy Čtyřlístek a Igráčci. Výherci budou včas pozváni na slavnostní vyhlášení.

Těšíme se na Vaše komiksové příběhy a přejeme příjemnou a tvůrčí práci!

 Alexandra Kohoutová

ředitelka Chvalského zámku