Záměr směny ideální poloviny pozemku KN parc. č. 4093/18 za ideální polovinu pozemků KN parc. č. 4093/19 a KN parc. č. 4100/1 v k. ú. Horní Počernice

zveřejněno od: 24.02.2014 zveřejněno do: 12.03.2014

zveřejněno od: 24.02.2014
zveřejněno do: 12.03.2014

zveřejněno od: 24.02.2014
zveřejněno do: 12.03.2014

smena_pozemku_strojservis_ii.pdf
gp_strojservis.pdf
ortofotomapa_smena.jpg