Pokus o vytvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků

Pokus o vytvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků

Na den 1. 4. 2014 – 5. 4. 2014 v 15.00 hodin je magistrátem hlavního města Prahy ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol a agenturou Dobrý den připravena ekovýchovná akce „Praha plná počítačů aneb vytvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků na území Prahy“.

V uvedeném termínu bude občanům a právnickým subjektům na sběrných dvorech hl. m. Prahy umožněno odložit své staré počítače a notebooky bezplatně a v jakémkoliv počtu. Po vyplnění soutěžního kupónu na sběrném dvoře je možno po slosování vyhrát SAMSUNG Galaxy S III mini. Pro firmy, které odevzdají více jak 10 počítačů je zajištěn svoz, který můžou objednat na dispečinku tel. 234 235 264.

Shromážděné počítače budou převzaty firmou Asekol tak, aby mohla být soutěž objektivně vyhodnocena. Výsledky soutěže kolektivního systému Asekol po zpracování budou zveřejněny na www.asekol.cz a http://envis.praha-mesto.cz. Nejúspěšnější městské části budou odměněny věcnými cenami.

Pokud máte vysloužilý počítač nebo notebook a chcete se ho zbavit odevzdejte ho ve sběrném dvoře v naší městské části Chvalkovická 3.

 

Marie Novotná