Rekord ve sběru rychlovarných konvic (23.3.-17.4.)

Rekord ve sběru rychlovarných konvic (23.3.-17.4.)

Rádi bychom vás informovali o možnosti zapojení se do ekovýchovné soutěže, která proběhne pod názvem akce „Rekord ve sběru rychlovarných konvic aneb staré konvice nepatří do popelnice“, od pondělí 23. března od 9hod. do 17. dubna 2015 do 15hod.

O zápis do České knihy rekordů budou usilovat všichni Pražané, kteří na sběrné dvory hl. m. Prahy určené svým městským částem přinesou vysloužilé rychlovarné konvice (pro nás Počerničáky je to sběrný dvůr v ulici Chvalkovická 3).

Po ukončení akce tyto spotřebiče sečte komisař agentury Dobrý den. Jakmile bude rekord řádně zaevidován, poputují konvice tam, kam patří – k ekologické recyklaci.

Akci pořádá kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Městské části, jejichž obyvatelé budou ve sběru nejaktivnější, získají finanční odměny. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2015/03/katerina-tremlova.jpg