Poskytování informací o platech a odměnách zaměstnanců MHMP

Usnesení RHMP č. 1622 k poskytování informací o platech a odměnách zaměstnanců MHMP ze dne 30.6.2015.

Usnesení RHMP č. 1622 k poskytování informací o platech a odměnách zaměstnanců MHMP ze dne 30.6.2015.

Usnesení RHMP č. 1622 ze dne 30.6.2015 k návrhu postupu při vyřžizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se platů a odměn zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy.