Výstava obrazů M. Křenka „Paralelní cestou“: 8. 9. v 17 hod.

Výstava obrazů M. Křenka „Paralelní cestou“: 8. 9. v 17 hod.
Výstava obrazů M. Křenka „Paralelní cestou“: 8. 9. v 17 hod.

Chvalský zámek zve na výstavu obrazů Milana Křenka nazvanou „Paralelní cestou“, která probíhá od 2. do 28. 9. 2015, denně od 9 do 17 hod., v zámecké kočárovně.

Milan Křenek je pražský malíř malující souběžně figurativně a abstraktně. Název výstavy Paralelní cestou vyjadřuje současné tvůrčí zaměření na stylizovanou realistickou a abstraktní tvorbu, kterou autor na Chvalském zámku představí.
Autor se výtvarné činnosti intenzivně věnuje od svého předčasného odchodu do důchodu v roce 2007. Maluje temperou na malířskou lepenku nebo sololit. Realizoval 30 samostatných výstav a zúčastnil se 33 výstav kolektivních. Zpočátku maluje impresionisticky, pak následuje poměrně dlouhé období, kdy byl ovlivněn expresionismem a částečně též fauvismem a kubismem. Nakonec se dostává ke stylizované krajinomalbě a tvorbě figurálních kompozic.
V těchto pracích autor usiluje o vytváření promyšlené kompozice a preferuje používání modré barvy. Přibližně od roku 2000 tvoří souběžně s figurací též abstraktní obrazy, a to dvou typů: konturované a nekonturované. Zkušenosti získané v abstraktní malbě přenáší do figurace a naopak. Souběh figurativní malby a abstrakce, který je typický pro přibližně posledních deset let autorovy tvorby, je nosným faktorem dalšího autorova vývoje.
K autorovým oblíbeným vzorům patří Bosch, Breughel, El Greco, Picasso (ne poslední období), Miro (třicátá léta 20. století), Léger, Schiele, Henri Rousseau (pralesy), Leonardo Cremonini a Wolfgang Matheuer. Z našich autorů Mikoláš Medek, František Gross, František Ronovský, Josef Jíra a Jaroslav Dvořák (figurativní tvorba).

Autor vidí svou úlohu v osobitém rozvíjení výdobytků tzv. „klasické moderny.“