Účelové neinvestiční dotace (příspěvky) na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2016

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21. Podávání žádostí je v termínu od 3.3.2016 do 4.4.2016. Kontaktní osobou je referentka ÚMČ Bc. Lenka Tomsová, Jívanská 635, tel. 601 388 910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz. Pravidla poskytování dotace (příspěvku) jsou také zveřejněna https://www.pocernice.cz/mestska-cast/dotace a granty/ a http://zdravehornipocernice.cz/?page_id=1251

 

pravidla_dotace_pro_rok_20161