Koncepce cyklistické dopravy MČ Praha 20, Horní Počernice

Koncepce cyklistické dopravy MČ Praha 20, Horní Počernice
Koncepce cyklistické dopravy MČ Praha 20, Horní Počernice

Rada MČ Praha 20 schválila dne 7. června „Koncepci cyklistické dopravy MČ Praha 20, Horní Počernice“. Její schválení umožňuje přípravu a realizaci bezpečnějších cyklostezek, celkové zlepšování podmínek pro cyklistiku, s významem pro zklidňování dopravy.

Dokument je k dispozici na adrese: https://www.pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/.