Zahájení rekonstrukce komunikací v ulicích Bříšťanská, Meziluží, Dolská

Zahájení rekonstrukce komunikací v ulicích Bříšťanská, Meziluží, Dolská
Zahájení rekonstrukce komunikací v ulicích Bříšťanská, Meziluží, Dolská

Dnem 1.6.2017 bude zahájena rekonstrukce výše uvedených ulic.

  • Investor stavby – hl. m. Praha
  • Zhotovitel stavby – Cetus plus, a.s.
  • Náklady stavby – 11 592.520 Kč vč. DPH
  • Termín ukončení stavby – 20.11.2017

Obyvatelé této oblasti budou informováni zhotovitelem o omezeních, nutné koordinaci se stavbou a kontaktech na odpovědné vedoucí stavby.
Jaroslav Píša, vedoucí OMH

Komunikace-Svépravice1