Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 – Běchovice – D1

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 – Běchovice – D1
Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 – Běchovice – D1

Vážení občané,

dovoluji si Vám oznámit, že se dne 27. 9. od 13.30  bude v hotelu Olšanka v Táboritské ulici 23/100, Praha 3, konat veřejné projednání dokumentace a posudku záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“.

Do dokumentace  i posudku je možné nahlédnout na www.cenia.cz/eia  pod kódem záměru MZP 472 nebo kdykoli v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.

Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

bidlovav_2017-09-18_09-40-26