Zahájení provozu nově vzniklé „Dětské skupiny Bona“

Zahájení provozu nově vzniklé „Dětské skupiny Bona“
Zahájení provozu nově vzniklé „Dětské skupiny Bona“

Dětská skupina Bona bude v provozu od listopadu 2017 na adrese Šromova 862, Praha 9, Černý Most.

ds_bona_A4_tisk_uprava_listopad_oprava