Informace pro občany

Informace pro občany
Informace pro občany

Vážení občané,

dovolujeme si vás informovat, že ke dni 31.10.2017 odstoupila z funkce tajemníka našeho úřadu Ing. Helena Váňová.

V případě potřeby se obracejte na Ing. Brzkovskou, která v současné době tajemníka zastupuje.