Závěr zjišťovacího řízení „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“

Závěr zjišťovacího řízení „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“
Závěr zjišťovacího řízení „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“

Vážení občané,

dovoluji si Vám oznámit, že se dne 2. 11. 2017 obdržel Odbor životního prostředí MČ Praha 20  závěr zjišťovacího řízení koncepce „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ . Do tohoto závěru lze také nahlédnout v informačním systému SEA na https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem záměru MZP253K.

Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci