Dokumentace návrhu Metropolitního plánu

Dne 16.4.2018 zveřejnil pořizovatel (Odbor územního rozvoje MHMP) na svých webových stránkách dokumentaci návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu. Připomínky k návrhu lze podat ve lhůtě 30 dnů od společného jednání, které se bude konat 27.6.2018.

Odkaz na zveřejněný návrh:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/info_navrh_MPP.html