INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, CHODOVICKÁ 2250

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, CHODOVICKÁ 2250
INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, CHODOVICKÁ 2250

Z provozních důvodů bude od 20.5.2019 zajišťována obědová strava ve školní jídelně prostřednictvím závodní kuchyně, která standardně zajišťuje jídelní stravování mimo jiné i pro školy. Obědy budou strávníkům vydávány ve školní jídelně ve stejném časovém rozpětí, jako doposud a finanční pokrytí obědů tj. cena za oběd hrazena ze strany zákonných zástupců zůstává v nezměněné výši.

Jedná se pouze o přechodné řešení.

Pro bližší informace lze kontaktovat ředitele školy PhDr. Wilda tel.: 281 921 132 či Odbor sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20, Ing. Brzkovkou tel.: 271 071 640 či pí. Víchovou tel.: 271 071 673.

 

V Praze dne 15.5.2019