VYJÁDŘENÍ MČ PRAHA 20 K ÚDAJNÉMU ZÁKAZU OTEVŘÍT TŘETÍ 1. TŘÍDU V ZŠ RATIBOŘICKÁ

VYJÁDŘENÍ MČ PRAHA 20 K ÚDAJNÉMU ZÁKAZU OTEVŘÍT TŘETÍ 1. TŘÍDU V ZŠ RATIBOŘICKÁ
VYJÁDŘENÍ MČ PRAHA 20 K ÚDAJNÉMU ZÁKAZU OTEVŘÍT TŘETÍ 1. TŘÍDU V ZŠ RATIBOŘICKÁ

 

 

V posledních několika týdnech se na Odbor sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20 a vedení MČ Praha 20 opakovaně obracejí rodiče dětí, které nebyly přijaty do 1. třídy ZŠ Ratibořická, s dotazem: „Proč jsme zakázali paní ředitelce otevřít třetí 1. třídu?“

MČ Praha 20 nic paní ředitelce PhDr. Ing. Haně Kindlové nezakázala. Jako každým rokem se před zápisy do 1. tříd konala schůzka všech ředitelů základních škol v Horních Počernicích. Zde došlo k domluvě, že s ohledem na předpokládaný počet předškoláků s trvalým pobytem v MČ Praha 20, otevření jedné první třídy v ZŠ Spojenců, a vždy dvou prvních tříd v ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická plně postačí.

V loňském roce byl otevřen stejný počet tříd a celkově do 1. tříd ve školním roce 2018/2019 nastoupilo 179 žáků (předpokládána kapacita 7 tříd je 210 žáků). Dle sdělení paní ředitelky PhDr. Ing. H. Kindlové neslibovala rodičům otevření třetí 1. třídy a ani nesdělovala rodičům informaci, že by ji úřad něco zakázal. Kde se tato mylná informace mezi rodiči vzala, bohužel nevíme. Ale pokud rodičům někdo tuto informaci poskytoval, sliboval otevření třetí 1. třídy v ZŠ Ratibořická a nebyla to paní ředitelka, tato osoba neměla potřebné kompetence toto sdělovat a bohužel uvedla rodiče v omyl.

Je nám líto, že naše školy nemohou vyhovět všem zájemcům o vzdělávání v naší MČ, ale prioritou našich škol a městské části je zajistit dostatečnou kapacitu škol pro počernické děti a zkvalitňovat tak jejich vzdělávání. Pro počernické děti je kapacita dostatečná a není třeba ji navyšovat. Těší nás zájem rodičů z oblastí mimo Horní Počernice o naše školy, neboť to svědčí o jejich kvalitě, ale nemůžeme uměle navyšovat kapacitu. Taková situace by naopak vedla ke zhoršení kvality vzdělávání v našich základních školách.

Přejeme všem prvňáčkům radostné nakročení do školního roku a tím i do nové etapy jejich života.

Vedení MČ Praha 20 a Odbor sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20