OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ČEPS O OKLEŠŤOVÁNÍ STROMŮ A POROSTŮ

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ČEPS O OKLEŠŤOVÁNÍ STROMŮ A POROSTŮ
OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ČEPS O OKLEŠŤOVÁNÍ STROMŮ A POROSTŮ

Společnost ČEPS oznamuje, že bude v zimních měsících provádět preventivní údržbu ochranného pásma vedení zvlášť a velmi vysokého napětí.

Věra Bidlová, OŽPD

oznámení o oklešťování dřevin pod vedením vysokého napětí_ČEPS