ROZNOS HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE

ROZNOS HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE
ROZNOS HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE

Odbor Místního hospodářství přijme od března pracovníka na roznos Hornopočernického zpravodaje pro oblast Chvaly.

Bližší informace na  tel. 271 071 690-2