INFORMACE KE KORONAVIRU

INFORMACE KE KORONAVIRU
INFORMACE KE KORONAVIRU

Vážení občané,

jak jistě víte, je potvrzena nákaza koronavirem v ČR. Pro Vaši informaci a zamezení šíření poplašných zpráv, shrnujeme dostupné informace a pokyny institucí.

Pokud jste přicestovali z rizikových oblastí, kontaktujte Hygienickou stanice hlavního města Prahy – pobočka SEVER, Měšická 646/5, 190 00 Praha 9 (http://www.hygpraha.cz/obsah/Sever_58_1.html), která rozhodne o dalším postupu.

Sledujte stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řiďte se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

Níže základní informace:

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po blízkém kontaktu, který trvá delší dobu. Je to takzvaná kapénková infekce, která se přenáší vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Inkubační doba, tedy období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci, trvá přibližně 14 dní. Čínské úřady však varovaly, že se virus může šířit i z jedince, který v inkubační době neprojevil žádné symptomy nemoci. Nakažený člověk tak může chorobu šířit už během inkubační doby, aniž má zjevné příznaky.

Příznaky nemoci jsou shodné s chřipkou. Klasickými symptomy jsou horečka, dýchací obtíže, kašel a bolesti hlavy. U některých nemocných se může vyvinout zápal plic.

Pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zavolat svému praktickému lékaři. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích. Pacienti v domácí karanténě si musejí pravidelně měřit teplotu, při zhoršení zdravotního stavu jsou převezeni do nemocnice.

Pokud má nemocný jen horečku a kašel, není nijak izolován. Jestliže pobýval v ohnisku nákazy, nařídí mu epidemiolog z krajské hygienické stanice dvoutýdenní domácí karanténu.

Základní pravidla ochrany:

Postupuje se stejně jako při klasickém respiračním onemocnění v chřipkovém období:

  • Vyhýbejte se lidem, kteří jsou zjevně nemocní.
  • Dodržujte základní hygienická pravidla.
  • Používejte raději dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí.
  • Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
  • Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla hygieny a při kýchání či kašlání řádně užívat kapesníky – nejlépe jednorázové. V nouzi by si měli zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou.
  • Podle lékárníků je vhodné dezinfikovat také mobilní telefony a klávesnice i myši u počítače.

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106. Zdroj: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV