VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU 12. 3. 2020

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU 12. 3. 2020
VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU 12. 3. 2020

Opatření ke koronovariu – v návaznosti na vyhlášení Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR K UZAVŘENÍ ŠKOL A AKCÍ

V návaznosti na mimořádná opatření MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN dne 10. 3. 2020 a MZDR10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020, která vydalo Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpis, uvádíme:

 

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na:

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.