OBNOVENÍ PROVOZU DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

OBNOVENÍ PROVOZU DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE
OBNOVENÍ PROVOZU DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Informace pro rodiče dětí, které navštěvovaly kroužky ve školním roce 2019/2020 – možnost návratu k zájmovému vzdělávání.

Od 11. 5. 2020 je znovu otevřené DDM. Děti, které navštěvovaly kroužky DDM se mohou vrátit ke svým činnostem u všech kroužků, kde je možné dodržet podmínky dle pokynů MŠMT. Podrobnější informace v kanceláři DDM, na www.ddm-hp.cz, nebo na tel. 281 925 264.

 

Mgr. Zdeňka Horváthová
ředitelka DDM