MILOSTIVÉ LÉTO

MILOSTIVÉ LÉTO
MILOSTIVÉ LÉTO

Upozornění – další dluhy je možné uhradit bez úroků a penále

Milostivé léto s pořadovým číslem 3 je také nazýváno Milostivý podzim. Bylo totiž spuštěno v létě 1. července a končí na podzim 30. listopadu tohoto roku. Speciální zákon umožňuje odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění a příspěvků na státní politiku nezaměstnanosti, dále u dluhů na daních, vůči soudům a Vězeňské službě ČR a také u dalších dluhů vymáhaných územní samosprávou. Zákon stanovuje konkrétní podmínky a postupy. Vlastní dluh musel vzniknout před 30. 9. 2022 a nesmí být vymáhán soudním exekutorem. Dluhy vymáhané soudními exekutory totiž byly předmětem Milostivého léta I. a II. Nyní se dala šance i dluhům dalším. A co se přesně odpouští? Úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné placení daně a náklady řízení včetně exekučních nákladů. Ptáte se, jak je možné odpustit exekuční náklady, když dluh nevymáhá soudní exekutor? Exekuci může provádět bez soudního exekutora i stát, např. právě soud, finanční úřad nebo celní úřad. Říkáme jí daňová nebo správní exekuce.

 

Pokud jste takovým dlužníkem, nebo nevíte, zda nějaký dluh u některé instituce patřící do Milostivého léta III. máte, je potřeba se dotázat u příslušné instituce. Každá z institucí má jiný způsob komunikace. Např. s Českou správou sociálního zabezpečení je nutné komunikovat výhradně přes ePortal ČSSZ, s Finanční správou to lze již více způsoby. Nejen skrze jejich portál MOJE daně, ale také emailem, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně. Stejně tak lze komunikovat i s městskou částí při řešení dlužných místních poplatků. Je možné na úřad napsat nebo v úřední hodiny přijít osobně, a to na odbor ekonomický. Pokud již dlužník výši dluhu ví, musí podat žádost o využití Milostivého léta a pak vyčíslený dluh bez příslušenství uhradit. Částky do 5.000 Kč je nutné uhradit do 30. listopadu 2023. Pokud je částka vyšší, je možné ji rozložit do 12měsíčních splátek. ČSSZ navíc umožňuje hradit dluhy nad 50.000 Kč až 60 měsíců.

 

Přijde vám to složité? Tak se obraťte na dluhovou poradnu, kterou MČ Praha 20 pro vás zajišťuje každé pondělí v Místní veřejné knihovně na Náchodské ulici. Rádi vám poradíme i s ostatními dluhy a finančními problémy. Je ale nutné se telefonicky objednat na čísle 728 310 005. Další možností je návštěva sociální pracovnice na odboru sociálních věcí a školství, pro objednání volejte 271 071 642, 776 194 316.

 

Petr Schneedörfler
Dluhové poradenství spolku LIGHTHOUSE

Monika Brzkovská
Odbor sociálních věcí a školství