JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD

Divadlo Horní Počernice vás srdečně zve na sobotní pohádku 17. března v 15.00

Počernické kuře 2012

Přijďte společně přivítat jaro do aleje v Jeřické ulici v neděli 1.dubna 2012 od 15 do 17 hodin. Čeká na Vás pletení pomlázek, lanová lávka, dostihy na chůdách, malování perníčků…

Cestování po Indii

Přijďte ve čtvrtek 12. dubna 2012 v 18 hod. do sborového domu dr. Karla Farského v Horních Počernicích

SUDOMĚŘSKÉ PARADOXY

Přijďte ve čtvrtek 29. března 2012 v 18 hodin do sborového domu Dr. Karla Farského v Horních Počernicích

Insignie pro Horní Počernice

Starostka Městské části Praha 20 vyhlašuje výtvarnou soutěž na umělecký návrh insignií městské části. V této souvislosti bude uspořádána výstava v prostorách Chvalského zámku, na kterou bude veřejnost s předstihem srdečně pozvána.

Poděkování starostky

Vážení občané Horních Počernic, chci Vám ještě jednou touto cestou poděkovat za Vaši účast a podporu vyjádřenou jak na webových stránkách našeho úřadu, tak na schůzi zastupitelstva dne 9.2.2012, která měla velice klidný a slušný průběh i za tak hojné účasti všech přítomných.

VETERANPARTY 2012

Naše skupinka nadšenců ve spolupráci s firmou BR-TRADE a pod patronací a za pomoci Městské části Praha 20 Horní Počernice pro vás připravuje letošní další ročník „Veteranparty – 2012“ , který se bude konat v sobotu 28.4.2012 v areálu Chvalské tvrze.

Změny v MHD od 4. 3. 2012

Na základě požadavků a připomínek občanů byla vedena jednání s organizací ROPID, díky kterým dochází od neděle 4. 3. 2012 k několika změnám, které mají vést ke zlepšení dopravní obslužnosti naší městské části.

Cesty po Izraeli

Přednáška se uskuteční 22. 3. 2012 v 18 h ve sboru Církve československé husitské v Náchodské ulici 171/382

VÝSTAVA PRO KOČKU – jarní umisťovací výstava opuštěných koček

V neděli 22. dubna 2012 se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) v pořadí již 14. VÝSTAVA PRO KOČKU – jarní umisťovací výstava opuštěných koček. Cílem akce je najít domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které si noví majitelé neodnesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou je možné koupit i na místě.

Nenechte si ujít Maškarní bál pro děti a Jarní ples…

Sobotu 3. března 2012 si rozhodně naplánujte tak, abyste si ji mohli příjemně užít ve společnosti RC MUM. Rodinné centrum MUM pořádá právě v tento den ve Špejcharu Chvalského zámku Maškarní bál pro děti a poté již třetí ročník Jarního plesu pro dospělé.

Sdělení o změně názvu Městské veterinární správy

Informace o změně právního postavení Městské veterinární správy v Praze a o novelizovaném znění § 21 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, viz. příloha