Koncert – Jiří Mazánek

Koncert meditační hudby u příležitosti výstavy Zdeňka Hajného „Krajiny jenom tušené“

Koncert studentských orchestrů

Chvalský zámek Vás zve na koncert studentských orchestrů – Stevens High School Bands – South Dakota, USA a Junior Band – ZUŠ Praha 9

Svět je barevný

Ak. mal. Miluše Chovancová, výšivka jako výtvarný projev MgA. Jan Chovanec, obrazy inspirované létem 2010 Zveme Vás na zahájení výstavy […]

Změny v PID

Informarmace od PID, změny tarifu od 1.7.2011 na území Hl. m. Prahy a nové ceny jízdného

Dětský maškarní ples

V neděli 15. května 2011 ve Špejcharu Chvalského zámku v 15 hodin. Akci pořádaná SHM Klub Praha – Počernice (Salesiánské hnutí mládeže) spolu s farností sv. Ludmily.

Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!

V letošním roce je zahájen Magistrátem hlavního města Prahy projekt pro vlastníky zahrad u rodinných a bytových domů „Podpora domácího kompostování občanů hlavního města Prahy“. V současné době je k dispozici už jen 300 ks kompostérů, neváhejte se přihlásit.

Posílili jsme úklidy obce

Na základě smlouvy mezi naší městskou částí a Úřadem práce nastoupilo od 1.dubna 10 pracovníků na úklid obce.

Beseda s Matějem Formanem

Chvalský zámek Vás zve 20. dubna od 17 hodin na besedu u příležitosti výstavy bibliofilských tisků. Nad knižní podobou vyprávění […]

Antonín Zámyslický – „nejpilnější počernický čtenář“

Knihovnice Místní knihovny v Horních Počernicích našly svého nejpilnějšího čtenáře. Antonín Zámyslický, žák 6. třídy ZŠ Stoliňská, dokázal bez nejmenších potíží přečíst za rok 2010 z nabídky knihovny neuvěřitelných 447 knih!