Dětský maškarní ples

V neděli 15. května 2011 ve Špejcharu Chvalského zámku v 15 hodin. Akci pořádaná SHM Klub Praha – Počernice (Salesiánské hnutí mládeže) spolu s farností sv. Ludmily.

Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!

V letošním roce je zahájen Magistrátem hlavního města Prahy projekt pro vlastníky zahrad u rodinných a bytových domů „Podpora domácího kompostování občanů hlavního města Prahy“. V současné době je k dispozici už jen 300 ks kompostérů, neváhejte se přihlásit.

Posílili jsme úklidy obce

Na základě smlouvy mezi naší městskou částí a Úřadem práce nastoupilo od 1.dubna 10 pracovníků na úklid obce.

Beseda s Matějem Formanem

Chvalský zámek Vás zve 20. dubna od 17 hodin na besedu u příležitosti výstavy bibliofilských tisků. Nad knižní podobou vyprávění […]

Antonín Zámyslický – „nejpilnější počernický čtenář“

Knihovnice Místní knihovny v Horních Počernicích našly svého nejpilnějšího čtenáře. Antonín Zámyslický, žák 6. třídy ZŠ Stoliňská, dokázal bez nejmenších potíží přečíst za rok 2010 z nabídky knihovny neuvěřitelných 447 knih!

Velikonoční trhy

řemeslné trhy s velikonoční tématikou na parkovišti za stodolou Na Chvalské tvrzi

Čarodějnice 2011

Akce proběhne v sobotu 30. dubna od 14.00 do 22.00 hodin na Chvalské tvrzi

Počernické kuře

Akce proběhne v neděli 17. dubna od 15 do 17 hodin v Jeřické ulici.

Kontejnery na bioodpad

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy budou v naší městské části přistaveny na určitá místa kontejnery na bioodpad (listí, tráva, větve).U kontejnerů bude dozor, který zajistí, aby byl odkládán pouze bioodpad.Po naplnění budou kontejnery odvezeny.