Kulturně komunitní centrum Horní Počernice

V nově adaptované budově Knihovny Horní Počernice bude od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018 realizován projekt financovaný z OP Praha – pól růstu ČR s názvem Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice.

Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro vzájemné potkávání se různých cílových skupin a generací. Tím se rozvine mezigenerační sounáležitost v komunitě, což působí preventivně proti sociálnímu vyloučení cílových skupin. Hlavními cílovými skupinami projektu jsou senioři a rodiny s malými dětmi.

V rámci projektu budou realizovány jednak aktivity, jež podpoří vlastní činnost spolků sdružujících seniory, rodiny s dětmi a též aktivity dalších neziskových organizací, které vytvářejí činnosti ve prospěch cílových skupin na území MČ Praha – Horní Počernice.  Za druhé se uskuteční osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny, besedy, semináře, přednášky a společné akce na témata odpovídající zájmům a potřebám cílových skupin.

Vytvoření prostor kulturně komunitního centra bylo spolufinancováno z fondů EU. Projekt s názvem Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Informace o aktivitách realizovaných v rámci projektu se každý měsíc dozvíte v HPZ a na webových stránkách MČ Praha 20 a Místní veřejné knihovny.

Koordinátorem projektu a hlavní kontaktní osobou je paní Světlana Lazarová, tel: 778 452 100, e-mail: lazarova@knihovna-hp.cz

 

Nabídka konkrétních aktivit v rámci projektu:

Bezplatná psychologická poradna vedená Mgr. Evou Krchovou, každé pondělí od 8:00 do 12:00 (začínáme již 4. 9. 2017)

Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 778 542 264

Bezplatná právní poradna vedená Mgr. Iva Svobodová, každé úterý od 13:00 do 17:00

(začínáme již 5. 9. 2017)

Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 725 516 927 nebo na e-mailu: mbeem@seznam.cz

Čtvrteční odpolední besedy, semináře, přednášky či společné akce

Není třeba se nikde předem hlásit, vstup je zdarma.

Program na květen

  •  9. května 2019 od 18.00 do 20.00 hod. – Křeslo pro hosta
    Setkání a povídání s oblíbenou zpěvačkou, herečkou a moderátorkou Miriam Kantorkovou.
    Po ukončení DAMU spoluzakládala Poetickou kavárnu Viola (dnes Divadlo Viola), pohostinsky hrála v Divadle Na zábradlí a nakonec zakotvila v Divadle E. F. Buriana, kde působila až do jeho oficiálního zrušení.
    Během své kariéry si zahrála několik desítek filmových a televizních rolí, mezi její nejznámější role patří účinkování ve filmu Romance pro křídlovku nebo ve snímku Kladivo na čarodějnice. Hrála v televizních seriálech Život na zámku nebo Ordinace v růžové zahradě. Často můžeme slyšet její hlas v rozhlasu nebo dabingu.
  • 30. května 2019 od 18.00 do 20.00 hod. – Přednáškový cyklus Máme možnost volby:
    Jak moc si vážíme času, který tady máme? A jakou originální stopu po sobě tady jednou chceme zanechat?Přednáší: Rostislav Jankovec

 

Ladislava Chateau, univerzitním vzděláním je právnička, do roku 1989 učila na odborných učilištích, v devadesátých letech pracovala krátce na československé ambasádě v Paříži a od té doby žije střídavě v Praze a městě nad Seinou; je autorkou několika publikací a rozhlasových pořadů, zatím její poslední kniha Vlak do Výmaru o kolaboraci francouzských intelektuálů za okupace jí v roce 2014 přinesla literární ocenění Egona Ervína Kische za literaturu faktu. Jako publicistka často referuje o francouzském kulturním životě, nejčastěji v Literárních novinách, Tvaru, Xantypě a na rozhlasové stanici Vltava; ve svých kulturních reportážích píše objevně o světlých i dosud temných místech i postavách francouzských dějin kulturních i politických.

logolink-OP-PPR