Sportovní hala

Koordinační situace a vizualizace aktuálně projektované stavby tělocvičny na nároží ul. Jívanská a Javornická

Koordinační situace – Tělocvična

Viz. fotografie

 

TĚLOCVIČNA JÍVANSKÁ (příspěvěk z listopadu 2015)

Náhled č. 1 a náhled č. 2 potenciálního řešení výstavby tělocvičny Jívanská.

SPORTOVNÍ HALA

Vážení občané,

předkládáme vám informace k záměru výstavby nové sportovní haly, umístěné v lokalitě Ratibořická x Jívanská.

V současné době je na základě usnesení RMČ č. 7/2.25/15 přerušeno územní řízení „Novostavba sportovní haly“ do 30.6.2015.

Další informace, spojené se záměrem výstavby haly budou průběžně doplňovány.

Hana Moravcová, starostka

Zápisy z jednání pracovní skupiny na sportovní halu

Zápis ze zasedání pracovní skupiny 2.3.2016

Zápis ze zasedání pracovní skupiny 12.4.2016

Zápis ze zasedání pracovní skupiny 5.5.2016

 

Zápis ze setkání s občany Horních Počernic na téma „Sportovní hala“

zápis ze dne 22.9.2014

zápis ze dne 17.9.2014

 

Video

Víceúčelová sportovní hala (VSH) prezentace DÚR 2014 – Horní Počernice (Video) 

 

Vyjádření hl. města Prahy k záměru výstavby haly

vyjádření MHMP k projektu sportovní haly ze dne 20.12.2012.pdf 

vyjádření MHMP k projektu sportovní haly ze dne 4.1.2013.pdf

vyjádření IPR k projektu sportovní haly zd dne 13.2.2015.pdf

 

Dotazy občanů ke sportovní hale

Bc. Jana Hájková – podnět ke sportovní hale

Otevřený dopis občanů ke sportovní hale v Horních Počernicích

Otevřený dopis občanů – Sportovní hala
Odpověď občanů na otevřený dopis Sportovní hala v HP

 

 

Projektová dokumentace

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA JÍVANSKÁ

 

Doplňující obsah

01 – DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ ( DÚR)

02 – ÚP ŠIRŠÍ VZTAHY, SITUACE DOPRAVA

03 – CELKOVÁ SITUACE M 1 : 500 – NA ORTHOFOTU

04 – NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

05 – CELKOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

06 – CELKOVÁ SITUACE – 1 .PP + IO V OKOLÍ

07 – CELKOVÁ SITUACE – 1 .NP

08 – 2.NP HALA STŘECHA A+B

09 – ŘEZ AA – SEVERNÍ ČÁSTÍ A VESTIBULEM

10 – ŘEZY PŘÍČNÉ

11 – ŘEZY BB a 22

12 – CELKOVÁ SITUACE – STŘECHA

13 – POHLEDY M 1 : 200

14 – POHLEDY S POPÍNAVOU ZELENÍ

15 – CELKOVÁ SITUACE – DOPRAVA – KOMUNIKACE A TECHNICKÉ SÍTĚ

16 – Vizualizace hala 1

17 – Vizualizace hala 8

18- Vizualizace hala 10

19 – Vizualizace hala 11

20 – Odpovědi ředitelů základních škol k motivaci výstavby

21 – Protokol o výpočtu přístupu denního osvětlení – Sportovní hala Jívanská

22 – Hluková studie

 

VŘ + smlouvy 

smlouva o dílo

VŘ hala

příloha 1 – arch. studie

příloha 2 – čestné prohlášení

 

Využitelnost haly

Vytížitelnost nové haly

 

Ekonomika

1. Financování

Hlavním zdrojem financování stavby sportovní haly je příjem od hl.m.Prahy

Dalšími zdroji je rozpočet MČ, Dotační programy EU například od Ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality, dotace z Ministerstva školství na podporu sportu a využití volného času dětí a mládeže.

2.Personální obsazení

Předpokladem je vznik tří nových pracovních míst na hlavní pracovní poměr. Další personál je řešen externí spoluprácí při konání větších sportovních akcí.

 

Daňové doklady

 Sportovní hala – daňové doklady

 

Sportovní hala – komise

Zápis komise životního prostředí 13.3.2013

Zápis komise výstavby a územního rozvoje 20.2.2013

Zápis komise Sportu a volného času12.9.2012

Zápis komise Sportu a volného času 6.11.2013

Zápis komise Sportu a volného času 5.3.2014

Zápis komise Sportu a volného času 5.12.2012

Zápis komise Sportu a volného času 27.6.2012

Zápis Komise sportu a volného času 18.4.2012

Zápis komise Sportu a volného času 16.5.2012

Zápis komise Sportu a volného času 12.2.2014

Zápis komise Sportu a volného času 11.12.2013

Zápis komise Sportu a volného času 10.10.2012

Zápis komise dopravy 7.3.2013

Zápis komise životního prostředí 20.8.2014

 

Sportovní hala – RMČ

Výpis z usnesení RMČ č. 92-4.1-13

Výpis z jednání RMČ dne 28.2.2013

Výpis z jednání RMČ dne 26.9.2013

Výpis usnesení RMČ Praha 20 č. 65-7.13-2012

Výpis usnesení RMČ Praha 20 č. 63-2.1-12

Výpis usnesení RMČ Praha 20 č. 59-7.25-12

Výpis usnesení RMČ Praha 20 č. 55-7.27-12

Výpis usnesení RMČ Praha 20 č. 53-7.17-12

Výpis usnesení RMČ Praha 20 č. 130-7.13-14

Výpis usnesení RMČ Praha 20 č. 101-7.12-13

Výpis usnesení RMČ č. 133-7.13-14

Výpis usnesení RMČ Praha 20 č. 7-2.25-15

 

Sportovní hala – ZMČ

Výpis z jednání ZMČ č. 8-2011

Výpis usnesení ze ZMČ Praha 20 č. 25-5.29-14

 

Kulatý stůl s radními

Kulatý stůl s radními – výstavba tělocvičny a rozšíření DPS