Vydání rybářského lístku

Rybářský lístek se vydává podle ustanovení § 13 odst. 8 a odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a ustanovení § 10 odstavce 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Pro vydání rybářského lístku je potřeba vyplnit žádost, kterou lze získat na věcně a místně příslušném správním úřadě, popř. je možno stáhnout na webových stránkách úřadu. Žadatelé musí splňovat podmínku místa trvalého bydliště v Horních Počernicích.

K žádosti je nutno doložit: občanský průkaz (cizinci doloží pas a doklad, že bydlí v Horních Počernicích, např. smlouvu o nájmu) a doklad o odborné kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže).

K žádosti o vydání rybářského lístku s platností 30 dní se nevyžaduje žádný doklad o odborné kvalifikaci, předkládá se pouze občanský průkaz nebo jiný dokument, z něhož vyplývá, že žadatel má trvalé bydliště v Horních Počernicích.

Rybářský lístek je vydáván na Odboru životního prostředí a dopravy. 

Poplatky:

  • s platností 1 rok 100 Kč
  • s platností 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
  • s platností 3 roky 200 Kč
  • s platností 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
  • s platností 10 let 500 Kč
  • s platností 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
  • s platností 30 dní bez poplatku

 

Žádost o vydání rybářského lístku