Materiály na 13. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

13. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
line

starostka Městské části Praha 20 svolává 13. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 23. května 2016 od 17:00 hodin v KC Domeček Votuzská 322, Horní Počernice

1. Zahájení
2.  Návrhy

2.1  Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sportu
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
zadost_doplnena_TJ_Sokol_dotace_2016
usneseni_TJ_Sokol_celorocni
Usneseni_TJ_Sokol_10_5
TJSokol_ Zápis k vyúčtování fin prostředků2015
TJ Sokol

3.  Ekonomické informace
3.1 Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2015
ZMČ_účetní závěrka2015 schválení_LN

120 Přehled pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2015
Protokol FZŠ Chodovická
Protokol KC HP
Protokol RC MUM
Protokol SC XAVEROV
Protokol SKP HP
Protokol ZŠ Ratibořická
Přehled o peněžních tocích k 31.12.2015
Přehled o pohybu DM k 31.12.2015
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2015
příkaz starostky – opatření
Příloha k 31.12.2015
Rozvaha k 31.12.2015
SOR 1 inventarizace účtů k 31.12.15
SOR 1 pohledávky k 31.12.15
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
Zpráva IA k účetní závěrce r. 2015
Zpráva o výsledcích finančních kontrol
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
3.2 Rozpočtové opatření schvalované ZMČ na rok 2016 č. 1 – přesun hřbitovních služeb a nájmů do hlavní činnosti
RO ZMČ č.1 – hroby
ZMČ_RO č.1_hřbitovní služby a nájmy_LN
3.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za období od 1.1.2015 – 31. 12. 2015
příkaz starostky – opatření
Zpráva hospodaření informace ZMČ
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

4.  Závěr