Materiály na 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

16. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konatv pondělí 12. prosince 2016 od 17:00 hodin na Chvalském zámku, Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice

Program:
Zahájení
Návrhy

1. Mimořádný příspěvek na provoz sociální služby Bethesda – domov pro seniory a Chráněné bydlení na Xaverově

Návrh Bodu

darovaci_smlouva_-_Bethesda

usneseni_dar_Diakonie_Cirkve_bratrske

Verejnopravni_smlouva_-_individualni_dotace_Bethesda

zadost_Diakonie_Cirkve_bratrske_prispevek

2. Plánovací smlouva k záměru „Výstavba Bílý vrch“

Návrh Bodu

OP_CVUT_Bily_Vrch

161101_Pl_sml_BV

Priloha_c._1_Koordinacni_situacni_vykres_1

Priloha_c._2_Koordinacni_situacni_vykres_2

Priloha_c._3_Katastralni_situacni_vykres

Priloha_c._4_Situace_navrhovanych_zmen

Priloha_c._5_VBV_SITUACE_etapizace_harmonogram_161003_

Priloha_c._6_VBV_SITUACE_etapizace_harmonogram_komunikace_161003

Priloha_c._8_Vyjadreni_ELTODO

Priloha_c._9_Vyjadreni_PRE

Priloha_c._10_Vyjadreni_PVK

Priloha_c._11_Vyjadreni_PVS

Priloha_c._12_VBV_SITUACE_prevod_mestske_casti_161003

Priloha_c._13_Pravo_stavby

Majetkoprávní a investiční kroky MČ Praha 20

3. Investiční záměr „Bytový dům Náchodská“

Návrh Bodu

BYTY_NACHODSKA_16_10_17

Mezigeneracni_dum_KUPR

4. Investiční záměr na revitalizaci okolí „Biologických rybníků“

Návrh Bodu

Autorska_zprava

Biologicky_rybnik_krajinarske_upravy

Biologicky_rybnik_majetkopravni_vztahy

REKREACNI_ZONA_U_SOUSTAVY_RYBNIKU_1_

Ekonomické informace

5. Rozpočtové provizorium na rok 2017

Návrh Bodu

Duvodova_zprava_rozpoctove_provizorium

6. Rozpočtové opatření schvalované ZMČ Praha 20 č. 2 – návratná finanční výpomoc NEPOSEDA z.ú.

Návrh Bodu

Zadost_NVF_NEPOSEDA

RO_ZMC_2_navratna_financni_vypomoc_NEPOSEDA

7. Informace ZMČ o hospodaření MČ Praha 20 k 30. 9. 2016

Návrh Bodu

Hospodareni_MC_Praha_20_k_30.9.2016

8. Informace ZMČ o schválených rozpočtových opatření za období od 8.9.2016 do 22. 11. 2016, čísla rozpočtových opatření č. 74 – 96 na základě zmocnění uděleného ZMČ.

Návrh Bodu

ZMC_informace_rozpoctova_opatreni_schvalene_RMC_oddobi_8_9_az_22_11_2016

9. Ekonomické informace k datu 01.12.2016

Návrh Bodu

Cerpani_beznych_vydaju_k_datu_01.12.2016

Cerpani_investicnich_vydaju_k_datu_01.12.2016

Ekonomicke_informace_k_01.12.2016

Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

10. Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh Bodu

Duvodova_zprava_ZMC_c._16_BJ_0698_2016

Dotazy a interpelace zastupitelů

11. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh Bodu

Různé

12. Informace o řešení problémů MČ Praha 20 z Veřejného fóra UR konaného 19.9.2016

Návrh Bodu

D21_-_PRAHA_20_-_Prezentace_10P_Praha_20_NSZM_

Duvodova_zprava_Navrh_na_reseni_overenych_problemu_MC_Praha_20_vzeslych_z_Verejneho_fora

Overene_problemy_z_VF_zari_2016

13. Informace o termínech jednání RMČ a ZMČ v 1. pololetí r. 2017

Návrh Bodu

14. Zpráva kontrolního výboru

Návrh Bodu

usneseni_RMC

zprava_KV_najmy

15. Úkoly na ZMČ č. 16 (12.12.2016)

Návrh Bodu

Prehled_ukolu_na_ZMC_c._16_12.12.2016_

Závěr

18:00 – 18:30 hodin – Dotazy a interpelace z řad veřejnosti nezastupitelů