SETKÁNÍ LEGENDÁRNÍCH MOTOCYKLŮ ZNAČKY INDIAN ALL IRON INDIANS WEEKEND 2014 A SETKÁNÍ HISTORICKÝCH STROJŮ ZNAČKY BÖHMERLAND

pořádá Jiří Zezulka ve spolupráci s MČ Praha 20, Indian Motocycle South Bohemia Club a Klubem historických vozidel Praha při ÚAMK pořádá pod záštitou kulturní atašé Sherry C. Keneson-Hall, Velvyslanectví USA v ČR a s požehnáním J. E. Dominika Duky, arcibiskupa pražského, v sobotu 21. června 2014 od 9.00 v areálu Chvalské tvrze v Horních Počernicích.