PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ALGOMERACE PRAHA – Aktualizace 2020

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ALGOMERACE PRAHA – Aktualizace 2020
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ALGOMERACE PRAHA – Aktualizace 2020

Vážení občané,

 

dne 5. 8. 2020 obdržel Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 od Ministerstva životního prostředí ČR oznámení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“.

 

Koncepce bude podrobena zajišťovacímu řízení podle ustanovení §10d zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Do oznámení koncepce lze nahlédnout zde: https://mzp.cz/sea pod kódem koncepce MZP272K. Vyjádření k této koncepci lze zasílat na MŽP do 20 dnů od zveřejnění informace o oznámení

na úřední desce posledního dotčeného kraje.

 

Věra Bidlová

DETAIL OZNÁMENÍ